ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ และสิ่งของอุปโภค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ และสิ่งของอุปโภค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 6 ครั้ง