ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  ภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 ก.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 54 ครั้ง