ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 26 ส.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 376 ครั้ง

 

             ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

                        1. วีดีทัศน์ฉบับย่อ 6 นาที

 

                     2.วีดีทัศน์ฉบับเต็ม 16 นาที