ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาดาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
3 เม.ย. 2563 112