ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง​ห้องน้ำและอาคาร​อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
14 เม.ย. 2563 118