แอนิเมชั่นการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

แอนิเมชั่นการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ
วันที่ 28 JUL 2016 | ผู้เข้าชม 1,624 ครั้ง

 

             การสร้างหลักประกัน การคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ และทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

                  "เราต้องสร้างระบบคุ้มครองชีวิตล่วงหน้า ก่อนที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น"