แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
วันที่ 23 JUL 2018 | ผู้เข้าชม 509 ครั้ง

 

             การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)

 

             การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที)