แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

แอนิเมชั่นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
วันที่ 23 ก.ค. 2561 | ผู้เข้าชม 447 ครั้ง

             การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบเต็ม 10 นาที)

             การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (แบบย่อ 3 นาที)