ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าใช้บริการ ศูนย์ฯ

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าใช้บริการ ศูนย์ฯ
วันที่ 11 ต.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 75 ครั้ง