ติดต่อเรา

       ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น

       เลขที่ 223 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

       โทรศัพท์ : 0-4339-3457 ถึง 9  FAX : 0-4339-3458

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เลขที่ 223 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 0895691327