ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : ขนมหวาน อาหารคาว

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : ขนมหวาน อาหารคาว
วันที่ 8 มี.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 1,903 ครั้ง

 

          วิชาภูมิปัญญาเป็นของดีมีคุณค่าของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์แผนไทย สมุนไพร นวดแผนโบราณ การเกษตร ศิลปะ จักสาน การดนตรี ทอผ้า ข้าวปลาอาหารทั้งหวานคาว ฯลฯ หากได้สืบสานไว้กับอนุชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ก็จะเป็นความสุขใจยิ่งของผู้สูงอายุ ที่ได้ทำหน้าที่ยังประโยชน์ให้แก่สังคมและยังช่วยอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ความรู้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านาน

          การถ่ายทอดรหัสความรู้และรวบรวม เป็นตำรับหรือ คลังปัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสูตรเด็ดเคล็ดวิชาไว้ไม่ให้สูญหายหรือเกิดความคลาดเคลื่อนในองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่อาจคล้อยไปกับกาลเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้