เพลงชุด หอมดอกลำดวน (เนื้อเพลง, MP3)

เพลงชุด หอมดอกลำดวน (เนื้อเพลง, MP3)
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 450 ครั้ง

 

         เพลงชุดหอมดอกลำดวน ประกอบด้วย

                 1. ปก CD และเนื้อเพลง

                 2. เพลง แด่ดอกลำดวน

                 3. เพลง มาร์ชคลังปัญญา กทม.

                 4. เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา

                 5. เพลง ดอกลำดวนสัมพันธ์

                 6. เพลง คลังปัญญา กทม.