เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา

เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 1,451 ครั้ง

 

             เพลง คลังปัญญาสถาบันเรา   #จังหวะบีกิน

                   ขับร้อง :   รัฐ สอนระเบียบ
                                 สุนี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
                                 พิชญวดี อักษรณรงค์
                                 บุปผา เชิงกาญจน์
                   คำร้อง :   ประสพ อักษรณรงค์
                   ทำนอง :   ลาวจ้อย