ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข
วันที่ 8 มี.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 1,060 ครั้ง

 

          หนังสือเรื่อง “ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข” เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเกร็ดร่วมยาชุดผู้สูงวัยของศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี ซึ่งได้บอกกล่าวแนวคิดและวิธีการในการใช้ชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงวัย รวมถึงผู้ที่สูงวัยเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี