เพลง ดอกลำดวนสัมพันธ์

เพลง ดอกลำดวนสัมพันธ์
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 1,453 ครั้ง

 

             เพลง ดอกลำดวนสัมพันธ์   #จังหวะรำวง

                   ขับร้อง :   ประสพ อักษรณรงค์
                                 บุปผา เชิงกาญจน์
                                 สุนี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
                   คำร้อง :   ประสพ อักษรณรงค์
                   ทำนอง :   รำวงพื้นบ้าน