แอนิเมชั่นรณรงค์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ "เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย"

แอนิเมชั่นรณรงค์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 | ผู้เข้าชม 532 ครั้ง

 

             1. เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย
                      :- สุขภาพดี มีเงินออม เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ

 

             2. ออมวันนี้เพื่อเป็นผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพในวันหน้า
                      :- สุขภาพดี มีเงินออม เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ

 

             3. ออมไวมีชัยไปกว่าครึ่ง
                      :- สุขภาพดี มีเงินออม เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ

 

             4. ออมได้ หรือ ไม่ได้ออม
                      :- สุขภาพดี มีเงินออม เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ