ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
วันที่ 7 เม.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 136 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

กำหนดประเมิน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  ระเบียบ เวลา และสถานที่ ในการประเมิน รายละเอียดตามลิ้งค์แนบท้าย

https://www.dop.go.th/th/news/5/3308

เอกสารที่เกี่ยวข้อง