คลังภาพกิจกรรม

 • รับมอบนโยบายและขับเคลื่อน ภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564

  10 พ.ย. 2563 69

  วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ ร

  อ่านต่อ
 • รับมอบนโยบายและขับเคลื่อน ภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564

  9 พ.ย. 2563 72

  วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ ร

  อ่านต่อ
 • "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ฮิมน้ำวัง

  7 พ.ย. 2563 75

  วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ นำผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ฮิมน้ำวัง โดยแบ่งกิจกรรมโซนวัยเก๋าเป็น

  อ่านต่อ
 • ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพอส.

  4 พ.ย. 2563 66

  วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน จังหวัดลำปาง โดยมี นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานสาขาสภา

  อ่านต่อ
 • รองอธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจ ศพส.จังหวัดลำปาง

  29 ต.ค. 2563 77

  วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศพส.จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ และให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดส

  อ่านต่อ
 • ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

  27 ต.ค. 2563 68

  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผ

  อ่านต่อ
 • ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

  27 ต.ค. 2563 67

  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นางสาวประเทือง มาลัยทอง อายุ 78 ปี และนายจอน (ไม่ทราบนามสกุล) อาศัยอยู่

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมจิตอาสาถวายราชกุศล

  26 ต.ค. 2563 68

  วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดลำปาง และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศล โดยร่วม ทำความสะอาด เก็บใบไม้ กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศู

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้

  26 ต.ค. 2563 66

  วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดลำปาง และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งและรดน้ำต้นไม้ ณ ศพส.จังห

  อ่านต่อ
 • เข้ารับโล่เกียรติคุณองค์การ ที่มีกิจกรรทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563

  21 ต.ค. 2563 77

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไท

  อ่านต่อ