การข่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทวง พม. จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565

การข่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทวง พม. จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 302 ครั้ง