เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วันที่ 3 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 277 ครั้ง