ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการหน่องงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นรอบที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการหน่องงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นรอบที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่ 5 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 271 ครั้ง