ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
วันที่ 6 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 69 ครั้ง