บริการผู้สูงอายุตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือนวัตกรรมตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

บริการผู้สูงอายุตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือนวัตกรรมตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 11 ต.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 819 ครั้ง