สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ สำหรับผู้สูงอายุ

1.รถเมล์

2.BTS

3.รถไฟ

4..MRT & Airport Link

5.เรือ

6.บฃส

7.เครื่องบิน