ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานรัฐ)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานรัฐ)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,699 ครั้ง