ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐเปิดเผยได้)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐเปิดเผยได้)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,701 ครั้ง