แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) กรมกิจการผู้สูงอายุ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) กรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 11 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,974 ครั้ง