รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) / กิจการเพื่อสังคม (SE) สำหรับผู้สูงอายุ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) / กิจการเพื่อสังคม (SE) สำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ก.ค. 2561 | ผู้เข้าชม 3,781 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง