7 คนบันดาลใจพัฒนางานผู้สูงวัย

7 คนบันดาลใจพัฒนางานผู้สูงวัย
วันที่ 12 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 2,095 ครั้ง

 

         การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก และการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้นประเทศไทยมีผู้รู้เป็นจำนวนมาก แต่ผู้รู้ที่จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมประชากรกลับมีไม่มากนัก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง