"แก่... ก็ดีเหมือนกันนะ"

วันที่ 6 ต.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 1,725 ครั้ง

 

สังคมสูงอายุ สังคมสูงวัย
               ทุกวันนี้ เราจะได้ยินคำว่า”สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมสูงอายุ” บ่อยครั้งขึ้น สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้ ผมอยากจะบอกว่าถ้าพูดกันแบบเจาะลึกลงไปแล้ว คำว่าสังคมสูงวัย (หรือสังคมสูงอายุ) ถ้าพูดกันในเชิงวิชาการแล้วจะมี 2 ความหมาย สังคมสูงวัยในความหมายแรก หมายถึงสังคมที่กำลังมีอายุสูงขึ้น (aging society) ในปัจจุบันประเทศกำลังพัฒนาเกือบทุกประเทศ ประชากรกำลังมีอายุสูงขึ้น เพราะอัตราเกิดลดต่ำลงในขณะที่คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง