ความร่วมมือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อราชการฯ

ความร่วมมือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อราชการฯ
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 | ผู้เข้าชม 1,698 ครั้ง

1. ความร่วมมือและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

2.บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กรอบมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนา

 

# คลิกเพื่อดาวโหลด เอกสารเพิ่มเติม หรือ http://www.ocsc.go.th#