จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงเรียนผู้สูงอายุ พื้นที่นำร่อง อำเภอละ ๑ แห่ง)

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงเรียนผู้สูงอายุ พื้นที่นำร่อง อำเภอละ ๑ แห่ง)
วันที่ 16 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 208 ครั้ง