บริการผู้สูงอายุตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือนวัตกรรมตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

บริการผู้สูงอายุตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือนวัตกรรมตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 106 ครั้ง